A- A A+

Asosiy yo’nalishlar

Ўзбекистон Республикаси Давархитектқурилиш қўмитаси билан 29.10.2014 йилдаги №9 Лицензион келишувга мувофиқ Жамият фаолиятиниг асосий предмети бўлиб юқори хавф-хатар объектлари ва потенциал хавфли ишлаб чиқаришлар бўйича комплекс лойиха – изланишлари ва тажриба лаборатория ишларини амалга ошириш ҳисобланади;

 • сув оқимидан комплекс фойдаланиш схемасини ишлаб чиқиш;
 • сянги гидротехника объектлари, суғориш ва сув билан таъминлаш комплекс гидроузелларини, бошқа ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилмалар гидротехник объектларини, кўприклар, тунеллар ва мудофаа объектлари билан бирга, қуриш ва амалдагиларини қайта таъмирлаш ва модернизация қилиш лойихаларини ишлаб чиқиш; - лойихалашнинг барча босқичларида лойихаларни ишлаб чиқиш (ДТИХ ва ДТИА, ТИХ ва ТИА, ИЛ ва ИХ);
 • стендер хужжатларига техник иқтисодий ҳисоб-китобларни ишлаб чиқиш, материаллар, конструкциялар ва иншоотлар бўйича модел ва натура ҳолатларида текширишни амалга ошириш;
 • сгидроэнергетик объектлар конструкциялари ва иншоотларини натура ҳолатда кузатиш ишларини амалга ошириш, хамда қурилиш ва эксплуатация жараёнида уларнинг ишончлилиги ва хавфсизлиги бўйича тахлиллар ўтказиш;
 • сянги гидротехника объектлари, суғориш ва сув билан таъминлаш комплекс гидроузелларини, бошқа ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилмалар гидротехник объектларини, лойихалашнинг барча босқичларидаги кўприклар, тунеллар ва мудофаа объектлари билан бирга, қуриш ва амалдагиларини қайта таъмирлаш ва модернизация қилиш лойихаларини экспертизадан ўтказиш;
 • сбаландликдаги, саноат альпинизми усулидаги, таъмирлаш, қурилиш-монтаж ишлари бўйича лойиха ишларини амалга ошириш;
 • слойихалашнинг барча босқичларида комплекс мухандислик-топографик, гидргеологик, геологик ва геофизик изланишларни амалга ошириш;
 • скириш йўлига ва бошқа коммуникацияларга эга бўлган майдонларни тайёрлаш, сув оқимлари, шамол ва бошқа хусусиятлар параметрларини узоқ циклли кузатиш ва ўлчаш ишларини амалга ошириш учун стационар изланиш ва тадқиқ қилиш ускуналарини ўрнатиш бўйича пудрат қурилиш-монтаж ва ишга тушириш-созлаш ишларини амалга ошириш;
 • сёнғиндан сақлаш автоматика воситаларни, қўриқлаш, ёнғин ва ёнғиндан қўриқлаш сигнализацияларни лойиҳалаштириш;
 • слойихалашнинг барча босқичларида қурилиш қиймати ҳисоб-китобларини амалга ошириш;
 • смаслаҳат ва бошқа турдаги хизмат кўрсатиш;
 • сташқи иқтисодий фаолият.

Махсус рухсатнома (лицензия) олишни талаб қиладиган фаолият турлари қонунчилиқда ўрнатилган тартибда лицензия олингандан кейин амалга оширилади.

“ГИДРОПРОЕКТ” АЖ НИНГ 1996 ЙИЛДАН 2014 ЙИЛГАЧА БЎЛГАН РИВОЖЛАНИШ СУРЪАТЛАРИ.