A- A A+

Nazorat organlari

Жамиятнинг 2016 йилга бошқарув ва назорат органлари
(Акциядорларнинг 2016 йил 30 июндаги умумий йиғилишида сайланган)

Кузатув кенгаши таркиби

№ т/р

Ф.И.О.

Эгаллаб турган лавозими

1

Хайитимбетов Ш.А.

“Ўзэлектртармоқ” УК ОКС бошлиғи

2

Усмонов О.

Тошкент ш. УГКК етакчи мутахассиси

3

Асалов С.

“Энергосотиш” ф-л етакчи иқтисодчиси

4

Ортиқов Р.Т.

“Ўзбекэнерго” АЖ УПРЭ бошлиғи

5

Азимова Р.А.

“Ўзэлектртармоқ” УК ОКС етакчи мутахассиси

 

Тафтиш комиссияси таркиби

 № т/р  Ф.И.О.  Эгаллаб турган лавозими
 1  Аранович М.Э.  “Энергосотиш” ф-л бўлим бошлиғи ўринбосари
 2

Абдувалиева Ф.А.

 “Ўзбекэнерго” АЖ УЭП бош мутахассиси
 3  Саматова З.Т.  “Энергосотиш” ф-л етакчи иқтисодчиси

 

Ижроия органи

№ т/р

Ф.И.О.

Эгаллаб турган лавозими

1

Цой П.Д.

“Гидропроект” АЖ директори

e-mail: gidep@inbox.uz

 

Ichki audit xizmati jamiyatda mavjud emas

O'zbekiston Respublikasi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonunini 108 moddaga muvofiq Ichki audit xizmati jamiyatning balans kiymati yuz ming minimal ish haki miqdoridan oshkan taqdirda tuziladi.

01.01.2017 г. holatiga balansiga muofiq jamiyatning aktivlari 3 920 991 so’m tashqil kiladi.