A- A A+

«Gidroloyiha» AJ loyihalari bo’yicha qurilgan GIDROELEKTROSTANTSIYALAR

GES nomlanishi Ochiq suv oqimlari (daryo, kanal va h.k.)

GES sarflanishi, mh/s

Belgilangan quvvat, MVt

Agregatlar soni

Yillik elektr energiya ishlab chiqarish, mln. kVt/soatмлн. кВтч

Qurilish yillari

Paytok Katta Farg’ona kanali 21,5 1,3 1 4 1955
Xishrauss Darg’om-Toligul trakti 67,5 21,9 3 123 1951-1958
Xazarbaxs Xazarbax kanali 13 1,5 2 10 1957
1-son Janubiy Farg’ona kanali Janubiy Farg’ona kanali 26,7 2,1 2 12 1957
Kudash So’x daryosi 22,6 5 2 25 1954-1958
4-son Namangan Namangansoy 18,5 2,4 1 18 1956-1960
Irtishar Darg’om-Toligul trakti 45 6,4 2 20 1955-1960
3-son Toligul Darg’om-Toligul trakti 45 8,8 2 24 1962
Andijon Andijansoy 5,6 2,5 2 5 1962
Oqsuv Oqsuv daryosi 3,7 2,7 2 9 1965
3-son Janubiy Farg’ona kanali Janubiy Farg’ona kanali 35,0 6,7 2 40 1963-1966
Chorvoq Chirchiq daryosi 500 620,5 4 2000 1963-1977
Xo’jakent Chirchiq daryosi 550 165 3 560 1971-1977
G’azalkent Chirchiq daryosi 471 120 3 418 1976-1980
Tuyamo’yin Amudaryo 1140 150 6 470 1970-1985