A- A A+

«Gidroloyiha» AJ loyihalari bo’yicha qurilgan GIDROELEKTROSTANTSIYALAR

GES nomlanishi Ochiq suv oqimlari (daryo, kanal va h.k.)

GES sarflanishi, mh/s

Belgilangan quvvat, MVt

Agregatlar soni

Yillik elektr energiya ishlab chiqarish, mln. kVt/soatмлн. кВтч

Qurilish yillari

Markaziy Vaxsh kanali 18 18 2 114 1960-1964
Xorog (yangi) Gunt daryosi 10 10 5 80 1965-1971
Nurek Vaxsh daryosi 2700 2700 9 112000 1961-1979
Baypaz Vaxsh daryosi 600 600 4 2685 1978-1985
1-son Sangtud Vaxsh daryosi 670 670 4 2733 1987-наст.вр.
Pomir (I navbati) Gunt daryosi 14 14 2 143 1985-1993
Turkmaniston Respublikasi
Kaushutbent Murgab daryosi 13,6 0,8 1 6 1944-1946
Kolxozbent Murgab daryosi 42 3,2 4 24 1949-1952
Qozog’iston Respublikasi
Shardaryo Sirdaryo 778 100 4 540 1958-1966
Afg’oniston Respublikasi
1-son Puli-Xumri GES Qunduz daryosi 60 9 3 55 1959-1962
Naglu GES Qobul daryosi 172,5 100 4 440 1960-1966
Vetnam Sosialistik Respublikasi
Se San 3 (ZS bo’yicha Se San daryosi 274 260 2 1221,4 2001-2005