A- A A+

MANAGERS AND DIRECTORS

       
Вознесенский А.Н.
1929-1931
Журавлёв М.Н.
X.1931-VII.1932
Каминский И.Я.
VI.1936-VIII.1939
Непорожний П.С.
VI,1942-1943
Алимов Р.А.
1943-IV.1951
 
  Моисеев Б.Я.
V.1951-I.1964
Корнаков Г.И
II.1964-III/1985
Старчиков Н.В.
III1985-II.1993
Мирзаев Ф.Т.
II.1993-VI.2006
Жигарев С.Д.
VI.2006- VI.2016
   
  Цой П.Д.
VI.2016-IX.2017
Абдурахманов А.А.
IX.2017-X.2017
 

ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ САОГИДЭСа, САОГИДЭПа И ТАШГИДРОПРОЕКТА

Каминский И.Я
VI.1936-VIII.1939
Горский Ю.И.
1939-XI.1941 1943-IV.1961
Непорожний П.С.
XI,1941-1943
Боровец С.А.
IV.1961-IV.1971
 
Жигарев Д.А.
VII.1971-VII.1981
Суханкин Г.П.
VII.1984-XII.1994
Жигарев С.Д.
II.1995-VI.2006
 Абдурахманов А.А.
IX.2017-X.2017

 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АО «ГИДРОПРОЕКТ»

Директор
Ахмедов А.И.
XII.2017 – to R.T.